Logo

Klachten over apartheidsuitspraak Op1: wat gebeurt er nu?

TV, BNNVARA, Op1
20 januari 2023
Er zijn diverse klachten binnengekomen over de inhoud van een uitzending van Op1 van 6 januari 2022. Omroep BNNVARA heeft gereageerd, maar meerdere mensen verzoeken toch om nader onderzoek.

In de afgelopen dagen hebben zich meer dan 800 mensen tot de ombudsman gewend met opmerkingen en klachten over de inhoud van een uitzending van Op1 van 6 januari 2023. Meer dan driekwart van de mensen nam hun klacht copy-paste over van één persoon. Een kwart formuleerde zelf een klacht.

De klachten betroffen een gesprek van de presentator(en) met Christen Unie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers over ontwikkelingen in Iran. De klachten concentreerden zich rond een vraag van een van de presentatoren of er ook een brief komt van fractievoorzitters over de situatie in “Palestina” en de woorden “het apartheidsregime van Israël”. Dit werd door klagers onjuist, ophitsend en discriminerend genoemd.

Klagers stelden dat in het gesprek feiten en meningen onvoldoende van elkaar gescheiden werden, en dat beschuldigingen onvoldoende onderbouwd werden. Ook zijn er klachten over het verspreiden van onjuiste informatie. De presentator(en) zou(den) zich niet aan de Journalistieke Code hebben gehouden in dit gesprek.

 

Procedure ombudsman

Of we nu één e-mail over iets krijgen of een brievenbus vol met inhoudelijk identieke mails: het aantal mails is voor de ombudsman nooit als enige doorslaggevend bij het beoordelen of een klacht inhoudelijk onderzocht wordt.

De ombudsman stuurt klachten die aan de criteria voor ontvankelijkheid voldoen altijd door aan de betrokken omroep en het programma, met het verzoek naar klagers te reageren. De klachtenprocedure van de ombudsman schrijft dat voor. In dit geval gaan de mails door naar de omroep die die avond de uitzending van Op1 verzorgde, BNNVARA. Het proces van doorzenden is bewerkelijk in verband met vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan ons stelt, maar is vrijwel afgerond.

Inmiddels heeft omroep BNNVARA (in het openbaar en aan klagers voor zover mails door ons al doorgezonden werden) laten weten hoe deze tegen de uitzending aankijkt. Daarop heeft een aantal klagers de ombudsman al laten weten hiermee niet tevreden te zijn.

In de komende tijd zal onderzoek plaatsvinden volgens de procedure zoals die voor de ombudsman is vastgelegd. De ombudsman haalt bij klachtenafhandeling altijd weerwoord bij een (hoofd)redactie of omroep. De uiterste termijn voor antwoord op een klacht die aanleiding was tot onderzoek is drie maanden.

Gezien de omvang van het aantal klachten zal het naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk zijn om alle klagers persoonlijk op de hoogte te houden van de voortgang of uitkomst. Resultaat van onderzoek zal via deze website, de nieuwsbrief en sociale media met het publiek gedeeld worden.

Publiek zoekt Bron
Asielzoekers in Kijkduin: een "rode loper" zonder context
Ombudsman, mag dit weg? Dat is nog niet zo makkelijk.
Het interview als Zwitsers zakmes
Griekse groei?
Het Nederlandse Transgenderprotocol
Deel deze pagina
Omroepen
AVROTROS