Logo

Uw privacy

Lees hier hoe wij rekening houden met uw privacy bij het behandelen van uw klacht.

De ombudsman voor de publieke omroepen verwerkt voor het uitvoeren van haar wettelijke taken en haar bedrijfsvoering persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens: uw naam en uw e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen. Verstrekt u de gegevens niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Voor de behandeling van uw klacht kan de ombudsman gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met de bij uw klacht betrokken omroep. Daarom raden wij u aan alleen die informatie op te sturen die wij nodig hebben voor de behandeling van uw klacht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens nooit voor commerciƫle of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De ombudsman bewaart persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar. Na deze termijn anonimiseren we de persoonsgegevens en wordt de klacht alleen inhoudelijk bewaard.

Voor meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze privacy officer: privacy@npo.nl. Of lees meer over ons privacybeleid .

Privacybeleid
Omroepen
AVROTROS