Logo

Klachtenprocedure

For English version Click here

Als u vindt dat een programma of redactie van een van de publieke omroepen niet volgens de Code Journalistiek Handelen van de publieke omroep heeft gehandeld, kunt u het volgende doen:

Allereerst kunt u bij de betrokken omroep of programmaredactie terecht. Kijk voor de beste manier hiervoor op de site van de omroep die het programma of de website heeft gemaakt. De contactgegevens vindt u op de pagina Contact omroepen.

Relevante links
Code Journalistiek Handelen
Contact omroepen

Niet tevreden? Mail de Ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop de betreffende omroep met uw vraag of klacht is omgegaan, of met het antwoord dat u hebt gekregen? Mail dan zelf naar contact@omroepombudsman.nl. U kunt via dit e-mailadres ook rechtstreeks bij de Ombudsman terecht. Om u goed te kunnen antwoorden zal deze wel eerst contact zoeken met de redactie van het desbetreffende programma of de omroep. Klachten die u niet rechtstreeks per mail of brief naar de ombudsman stuurt, kunnen niet behandeld worden.

Er is een aantal regels:

  • Uw vraag of klacht moet gaan over een journalistieke uiting (in een programma of artikel op radio, televisie of internet) van een van de publieke omroepen.
  • Zorg ervoor dat uw vraag of klacht van een motivatie is voorzien en vermeld uw naam. Anonieme berichten worden niet in behandeling genomen. Dreigementen en scheldpartijen ook niet.
  • Als u al contact heeft gehad met een programma of omroep maar met het antwoord niet tevreden bent, stuur dan uw correspondentie met het programma of de omroep mee.
  • U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van de Ombudsman. Niet alle vragen of klachten komen voor behandeling in aanmerking. Sommige worden direct doorgestuurd naar de betreffende omroep. Als uw vraag of klacht door de ombudsman wordt behandeld, dan krijgt u hiervan bericht.
  • Er is een termijn waarbinnen uw klacht bij de Ombudsman binnen moet zijn. En er zijn behandeltermijnen waaraan de omroep waarover geklaagd wordt én de ombudsman zich moeten houden. Deze vindt u in de uitgebreide procedure. Als een onderzoek langer duurt dan de maximumtermijn, laat de ombudsman u dat weten.
  • Uitspraken van de Ombudsman kunnen worden gepubliceerd op de website. U krijgt dat ook te horen.

Global Charter of Ethics for Journalists

De Global Charter of Ethics for Journalists is een set regels over de journalistieke werkwijze waaraan journalisten geacht worden zich te houden. Het Charter werd in juni 2019  in Tunis aangenomen door The International Federation of Journalists (de internationale federatie van journalisten). Het is een uitbreiding en modernisering van de beroemde Code van Bordeaux uit 1954.

Leidraad Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek heeft een Leidraad vastgesteld, waarin wordt beschreven wanneer sprake is van zorgvuldige journalistiek en wanneer niet. U kunt ook bij de Raad een klacht indienen, maar alleen als u direct belanghebbende bent bij een journalistieke productie van de publieke omroepen.

U kunt uw klacht ook indienen bij een onafhankelijke rechter.

Ook interessant

Route van een klacht
Extra toelichting procedure
Andere klachtenorganisaties

Of bekijk de video over de klachtenprocedure

Omroepen
AVROTROS