Logo

Andere klachtenorganisaties

Hieronder een overzicht van contactgegevens van andere klachtenorganisaties. Voor zaken die de ombudsman niet voor u kan behandelen, kunt u wellicht terecht bij deze instanties.

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media. Hier kunnen belanghebbenden (personen, organisaties) terecht met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden. De klager moet zélf daadwerkelijk benadeelde zijn door een publicatie, anders neemt de Raad een klacht niet in behandeling.

Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een zelfstandig bestuursorgaan tussen politiek en media-instellingen. Het is bij wet aangesteld voor het houden van toezicht op naleving van de Mediawet, de Wet op de vaste boekenprijs en de Governance code integriteit van de omroepen. Het commissariaat houdt toezicht op de publieke televisie- en radio-omroepen in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland gevestigde commerciële zenders en mediadiensten op aanvraag.  Het Commissariaat heeft een breed palet aan toezichts- en handhavingsinstrumenten. Het onderzoekt klachten, maar doet ook zelfstandig onderzoek naar brede trends en ontwikkelingen (Digital News Report).

MiND

Ziet u discriminerende uitlatingen op internet dan kunt u terecht bij het Meldpunt Internet Disciminatie (MiND). Websites in Nederland kennen over het algemeen een degelijk moderatiebeleid. Toch blijven er altijd discriminerende uitingen verschijnen die kwetsend zijn voor groepen binnen de samenleving. Burgers kunnen dit melden. Het meldpunt is in 2013 opgericht op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de politie, de Sociale Verzekeringsbank, het CJIB en de meeste gemeenten. Zij behandelen ook klachten over particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen, zoals de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Kijkwijzer (NICAM)

Vindt u dat een programma schadelijk is voor jongeren onder de zestien jaar of bent u het niet eens met het leeftijdsadvies, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media).

ONO

De Organization of News Ombudsmen and Standards and Public Editors (ONO) werd opgericht in 1980 en is een non-profitorganisatie met internationale leden. De ONO verenigt en onderhoudt contacten met nieuwsombudsmannen wereldwijd met virtuele ‘shop talks’, en er wordt jaarlijks een conferentie georganiseerd in de stad van een van de leden. Dan wordt er gediscussieerd over nieuws en journalistiek en een uitgebreid aantal onderwerpen die verband houden met het werk van de ombudsman.

What is the Organization of News Ombudsmen and Standards and Public Editors (ONO)? Formed in 1980, ONO is a nonprofit corporation with an international membership of active and associate members. It maintains contact with news ombudsmen worldwide through virtual ‘shop talks and an annual conference, held in a member’s city, for discussion of news practices and a wide range of issues connected with ombudsman work.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie behandelt klachten over (de inhoud van) reclames. De regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen, liggen vast in de Nederlandse Reclame Code. De (voorzitter van de) Reclame Code Commissie beoordeelt klachten aan de hand van de code en stelt vast of deze regels zijn overtreden.

Omroepen
AVROTROS